“Ideaal Kosmeetika sünnipäevaloos”

1. ÜLDINE

1.1. Loosimängu nimi on “ Ideaal Kosmeetika sünnipäevaloos“ (edaspidi “Loosimäng”).

1.2. Loosimängu korraldaja on Renalko Kaubandus OÜ, registrikood: 10508366) juriidiline aadress Peterburi tee 2, Tallinn 11415, Eesti, telefoninumber + 372 6512240 (edaspidi “Korraldaja”).

1.3. Loosimäng on avatud kõigile eraisikutele, kes omavad Facebook ja Instagrami kontot loosis osalemiseks (edaspidi “Osaleja”).

1.4. Loosimäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigis.

1.5. Loosimängu periood on 1. mai kuni 31. mai 2024.

1.6. Kampaanias ei tohi osaleda Korraldaja töötajad ja muud isikud, kelle tööandja osaleb Korraldaja tellimusel otseselt või kaudselt Kampaania läbiviimises, ning kõikide nimetatud isikute perekonnaliikmed.

2. OSALEMINE

2.1. Loosimängus osalemiseks, pead 1.-31. mai 2024 vahemikus:

2.1.1. Märkima Ideaal Kosmeetika Instagram või Facebook lehel kuvatud auhinnaloosi kommentaaris ära sõbra, kellega sooviks võitu jagada.

2.1.2 Jälgima  Ideaal Kosmeetika Instagram või Facebook lehte

2.2. Osaleja ei pea ostma Loosimängus osalemiseks tooteid.

2.3. Iga Osaleja võib Loosimängus osaleda lugematu arv kordi, täites osalemise reegleid.

3. AUHINNAD

3.1. Loosimängul on järgmised auhinnad:

3.05 Instagram loosimäng
Versace Bright Crystal EdT 30ml ja ihupiim 50ml kinkekomplekt;
Elizabeth Arden White Tea Eau Florale EdT 50ml;
Max Factor Masterpiece 2in1 Lash Wow ripsmetušš;
Max Factor Lasting Perfector fikseeriv meigisprei;
Max Factor Pure Eye Enhancer peitekreem;
Max Factor Facefinity põsepuna
Christian Breton All About Your Eyes: Intense 3x Hyaluronic silmakreem 15ml+ Amazing Lashes ripsmetušš 10ml komplekt;
Montblanc Absolue Discovery Kit;

Dr.Vranjes Oud Nobile 250ml difuuser ja 200g küünal kinkekomplekt;
FaceD niisutav ja trimmiv kehakreem 400ml;
Nuggela&Sulé F11 juuksekasvu komplekt;
Pupa Asian Spa kehakoorija 250ml;
Pupa Asian Spa dušigeel 300ml

Ühe auhinna väärtus 450 eurot.

3.05 Facebook loosimäng
Versace Bright Crystal EdT 30ml ja ihupiim 50ml kinkekomplekt;
Dolce&Gabbana Devotion EdP 50ml;
Christian Breton All About Your Eyes: Intense 3x Hyaluronic silmakreem 15ml+ Amazing Lashes ripsmetušš 10ml komplekt;
Montblanc Absolue Discovery Kit;
Dr.Vranjes Oud Nobile 250ml difuuser ja 200g küünal kinkekomplekt;
FaceD niisutav ja trimmiv kehakreem 400ml;
Nuggela&Sulé F11 juuksekasvu komplekt;
Pupa Asian Spa kehakoorija 250ml;
Pupa Asian Spa dušigeel 300ml

3.2. Auhinnaloosis osalevad kõik vastused, mis on esitatud konkreetses postituses ette nähtud kuupäevaks.

3.3. Osaleja kaotab õiguse auhinnale kui:

3.3.1. Ta ei täida reegleid Tähtaja jooksul; või

3.3.2. Keeldub väljastamast vajalikke andmeid auhinna kättesaamiseks.

4. AUHINNA KÄTTESAAMINE

4.1. Võitjatega võtame ühendust mängus osalemiseks kasutatud kontole.

4.2. Auhinna saab kätte valitud Ideaal Kosmeetika kauplusest (nimekiri), mis lepitakse eraldi kokku.

5. ISIKUANDMETE KAITSE

5.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Renalko Kaubandus OÜ, , registrikood: 10508366) juriidiline aadress Peterburi tee 2, Tallinn 11415, Eesti, telefoninumber + 372 6512240 (edaspidi „Vastutav Töötleja“).

5.2. Loosimängu käigus töötleb Vastutav Töötleja osaleja isikuandmeid temaga sõlmitud lepingu täitmiseks (nt võitjatega kontakteerumiseks, võitude kättetoimetamise korraldamiseks, pretensioonide lahendamiseks jm). Kui Osaleja valitakse võitjaks, siis töödeldakse ka tema kontaktandmeid (telefoninumber). Vastutav Töötleja töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktis b märgitud õiguslikul alusel (et võimaldada osalejal kampaanias Osaleda ning võidu saanud osalejaga ühendust võtta ja korraldada võidu kättetoimetamine).

5.3. Vastutav Töötleja töötleb isikuandmeid turvaliselt ega edastata kolmandatele osapooltele

5.4. Osalejal on isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevad andmesubjekti õigused. Osalejal on ka õigus taotleda oma isikuandmete ülekandmist. Nende õiguste kasutamiseks tuleb osalejal võtta ühendust Vastutava Töötlejaga e-posti aadressil renalko@renalko.ee. Seadusest tulenevalt on Osalejal õigus:

• Küsida informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta;

• Küsida ligipääsu oma isikuandmetele;

• Küsida parandusi oma isikuandmetele;

• Küsida oma isikuandmete kustutamist;

• Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

• Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

• Vajaduse korral isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseks (see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist tehtud andmetöötluse seaduslikkust);

• Andmete teisaldatavusele, taotledes isikuandmeid, mille nad on vastutavale töötlejale esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või taotledes vastutavalt töötlejalt andmete edastamist otse teisele vastutavale töötlejale.

5.6. Kui osaleja leiab, et Vastutav Töötleja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on osalejal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (https://www.aki.ee).

6. PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

6.1. Loosimänguga (ja eelkõige võitude kättetoimetamise viisiga) seotud pretensioonid tuleb esitada Korraldajale kirjalikult hiljemalt 8. juuniks 2024 (st postitempli kuupäevaga hiljemalt 8. juuni 2024) aadressil: Renalko Kaubandus OÜ, Peterburi tee 2, Tallinn 11415, Eesti

6.2. Kirjalik pretensioon peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, täpset aadressi ja telefoninumbrit (kui on) ning pretensiooni kirjeldust ja põhjendust. Pärast tähtpäeva esitatud pretensioone arvesse ei võeta.

6.3. Korraldaja lahendab pretensiooni 14 päeva jooksul alates kättesaamisest.

6.4. Korraldaja otsus Osaleja pretensioonile on lõplik ja siduv.

6.5. Korraldaja teavitab Osalejat oma otsusest saates kirja Osaleja antud aadressile. Korraldajal on õigus Osalejat teavitada ka e-kirja teel.

6.6. Kui Osaleja ei nõustu Korraldaja lahendusega pretensioonile, võib ta pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Endla 10a, Tallinn 10122 või TTJA veebilehel https://ttja.ee).

7. MUUD SÄTTED

7.1. Enne Loosimängus osalemist on Osaleja kohustatud käesolevaid Tingimusi lugema.

7.2. Osalejatel on võimalik saada Loosimängu kohta lisateavet e-posti aadressil renalko@renalko.ee.

7.3. Loosimängu auhinnad ei ole vahetatavad muu auhinna või sularaha vastu. Kasutamata jäänud auhindade eest raha tagasi ei maksta.

7.4. Reeglitele ja Reeglites sätestamata küsimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Reeglitest tulenevad ja/või Kampaaniaga seonduvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimistega lahendada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi pädevas kohtus. Reeglites käsitlemata küsimuste üle otsustab Korraldaja oma äranägemisel, juhindudes õigusaktidest ja Reeglitest.

7.5. Korraldajal on igal ajal ja oma äranägemisel õigus tühistada Loosimäng oluliste rikkumiste, Reeglite kuritarvitamise või vääramatu jõu tõttu, avaldades sellekohase teate Korraldaja veebisaidil, sotsiaalmeedia lehel ning muudes sobivates kanalites.

Need reeglid on kinnitanud Renalko Kaubandus OÜ