1.  Üldiste tingimuste kehtivus…

1.1 Üldised tingimused kehtivad www.ideaalkosmeetika.ee klientide (edaspidi Klient) ja www.ideaalkosmeetika.ee omaniku vahel:
Renalko Kaubandus OÜ, Rotermanni 18/1-5, 10111 Tallinn
reg. Nr 10508366
KMKR nr EE100481312
a/a Swedbank EE962200221011426960
(edaspidi www.ideaalkosmeetika.ee) kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3 www.ideaalkosmeetika.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.ideaalkosmeetika.ee Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4 www.ideaalkosmeetika.ee ja Klient soovivad kaubelda www.ideaalkosmeetika.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.ideaalkosmeetika.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist  sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.  www.ideaalkosmeetika.ee hinnakiri

2.1 www.ideaalkosmeetika.ee  koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta  (v.a. kampaaniate raames)

2.2 Kõik www.ideaalkosmeetika.ee lehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3 www.ideaalkosmeetika.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.4 Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud „Transport“ juhendi all.

3.  Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.”

3.2 Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3 Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nuppudele „Suundun maksma“ ja seejärel ” Osta.”

3.6 Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, kas arveaadressi ja tarneaadressi andmed on õiged.

3.7 Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule “Maksma,” saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

4.  Tellitud kauba eest tasumine

4.1 Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel.

4.1.1. Swedbank, Nordea, Sampo,SEB Pank pangalingi kaudu või krediitkaardiga (Visa, Mastercard)

4.2 Kõigile registreeritud püsiklientidele kaasneb automaatne kliendisoodustus -6%,  mis kajastub toote ostukorvi lisamisel ja ostu sooritades „boonustena“. Sektsiooni „Hitid“ toodete ostmisel kaasneb suurem soodustus, mis samuti kajastub toote lisamisel ostukorvi ja ostu sooritades „boonustena“. Boonuste eest on võimalik soetada tooteid ja tasuda toote kohaletoimetamise kulude eest.

5.  Tellimuse tühistamine ja tagastamine

5.1 Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ülekande sooritamist,  kuid enne toodete väljastamist www.ideaalkosmeetika.ee  poolt,  tellimus tühistada.  Sellest tuleb teavitada kirjutades epood@ideaalkosmeetika.ee vastavasisulises avalduses. Makse tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes peale avalduse esitamist.

5.2 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 15 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja maksuarve numbriga aadressile epood@ideaalkosmeetika.ee

5.3 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest www.ideaalkosmeetika.ee  poolt.  Paki kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus.  Kui www.ideaalkosmeetika.ee  on tagastatud kauba eest ülekande sooritanud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile teavitus tagasimakse kohta.

5.4 Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

5.5 Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub ta tagastuskulu kuni 10 € ulatuses. Vahetustoote postitamise kulud kannab esimesel korral www.ideaalkosmeetika.ee, iga järgneva vahetuse korral kannab postikulu Klient.

5.6 Taganemisõigus ei kehti www.ideaalkosmeetika.ee keskonnast ostetud toodetele,  kus toote sobivuses on eelnevalt veendutud. Soovi korral saab Klient toote ümber vahetada teise toote vastu.

5.7 Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu. www.ideaalkosmeetika.ee Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

5.8 Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab www.ideaalkosmeetika.ee  endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

6. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel, peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile epood@ideaalkosmeetika.ee järgneva infoga:

   6.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

   6.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

   6.3.3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisada ka fotod;

   6.3.4. Renalko Kaubandus Oü-le esitatav nõue;

   6.3.5. arve number, võimalusel lisada arve koopia.

6.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda www.ideaalkosmeetika.ee  tasuta toote või detaili vahetamist.

6.5.  www.ideaalkosmeetika.ee ei vastuta:

   6.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

   6.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

   6.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. www.ideaalkosmeetika.ee  vastutab Kliendi ees www.ideaalkosmeetika.ee  poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab www.ideaalkosmeetika.ee  ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1. www.ideaalkosmeetika.ee  kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. www.ideaalkosmeetika.ee  ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel. Privaatsuspoliitikaga saab lähemalt tutvuda lehel privaatsuspoliitika.

8.2. www.ideaalkosmeetika.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud www.ideaalkosmeetika.ee  uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist www.ideaalkosmeetika.ee  andmebaasist.

8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja www.ideaalkosmeetika.ee  Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui www.ideaalkosmeetika.ee  õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9. Lisainfo

9.1. Kõik www.ideaalkosmeetika.ee tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile epood@ideaalkosmeetika.ee . www.ideaalkosmeetika.ee  püüab vastata saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.